องค์ประกอบของกระดูกอ่อนและเป้าหมายในการรักษาภาวะกระดูกอ่อนเสื่อม / อักเสบในโรคข้อเสื่อม